پروژه ادمین صفحات اینستاگرامی شامل چه جزئیاتی است:

ما برای پیج اینستا گرامی نیاز به ادمین داریم که بتونه پیج مارو مدیریت کنه 

چیزهایی که از ادمین میخواهیم اینها هستن

1_پاسخگویی به کامنتها

2_ پاسخگویی به مسیج ها

3_ فعال و با انگیزه بودن

4_ صبور و در دسترس 

5_ اشنایی کامل با اینستا گرام 

6_تولید محتوا

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 700 میانگین امتیاز
  • 700
   مدیریت شبکه های..
  در 30 روز
 • 1110 میانگین امتیاز
  • 300
   دستیار مجازی
  • 1920
   مدیریت شبکه های..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  در 30 روز