پروژه جایگزینی متون فارسی با انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

یک فایل پرزنتیشن فارسی و متن فایل ترجمه شده انگلیسی وجود دارد که باید متون فارسی با متون انگلیسی متناظر جایگزین شود . 
فلوچارت هایی که به صورت عکس هستند باید مجددا با متون انگلیسی تهیه و جایگزین شوند . 
کل پرزنتیشن 30 اسلاید است . 
لطفا در ایجاد فایل چپ پین و راست چین بودن متن انگلیسی - قسمت هایی که بولد شده - مرتب بودن اسلاید ها و ... رعایت شود 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2475 میانگین امتیاز
  • 0
   مایکروسافت پاور..
  • 4950
   ادوبی فوتوشاپ
  در 8 روز
 • 1089 میانگین امتیاز
  • 110
   مایکروسافت پاور..
  • 2068
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   مایکروسافت پاور..
  در 1 روز