پروژه افزونه وردپرس درصد تخفیف بر اساس سود شامل چه جزئیاتی است:

در سایت ما چندین فروشنده وجود دارد. هر فروشنده نسبت به فروش هر دسته بندی و یا هر محصول، به میزان متفاوت سود و بهره میبرد. در سایت ما افزونه ووکامرس برای محصولات وجود دارد و برای تعریف محصولات قیمت خرید و قیمت فروش و همچنین سود حاصله که قیمت فروش منهای قیمت خرید است محاسبه میشود. با افزونه ی Yith میتوانیم مشخص کنیم هر فروشنده نسبت به یک محصول و یا یک دسته بندی محصول چقدر سود میکند. اما مشکلی که داریم این است که افزونه ی Yith اون درصد تخفیف را بر اساس قیمت فروشی که در ووکامرس لحاظ شده است محاسبه میکند. درحالی که ما میخواهیم درصد فروشنده را از سود محاسبه کند.

دو راه وجود دارد: 

1- ویرایش کد در افزونه ی Yith انجام شود که در زمان محاسبه ی درصد، به جای فراخوانی درصد از قیمت فروش، درصد از سود (قیمت فروش منهای قیمت خرید)  را انجام دهد.
2- ایجاد افزونه جدید که هر فروشنده درصد بگیرد با مثال های زیر:
آقای محمدی:
20 درصد از سود محصول X 
15 درصد از سود محصول Z
10 درصد از سود دسته بندی محصولات F

آقای اکبری:
10 درصد از سود محصول X
15 درصد از سود دسته بندی محصولات Z
کاملا مشابه افزونه Yith

لطفا زمان و قیمت را برای هر مورد که توانایی دارید بفرمائید

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 110933 میانگین امتیاز
  • 93295
   HTML
  • 124315
   PHP
  • 115190
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 5250 میانگین امتیاز
  • 1000
   HTML
  • 7850
   PHP
  • 6900
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 2466 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 3700
   PHP
  • 3700
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز