پروژه افزونه وردپرس درصد تخفیف بر اساس سود شامل چه جزئیاتی است:

در سایت ما چندین فروشنده وجود دارد. هر فروشنده نسبت به فروش هر دسته بندی و یا هر محصول، به میزان متفاوت سود و بهره میبرد. در سایت ما افزونه ووکامرس برای محصولات وجود دارد و برای تعریف محصولات قیمت خرید و قیمت فروش و همچنین سود حاصله که قیمت فروش منهای قیمت خرید است محاسبه میشود. با افزونه ی Yith میتوانیم مشخص کنیم هر فروشنده نسبت به یک محصول و یا یک دسته بندی محصول چقدر سود میکند. اما مشکلی که داریم این است که افزونه ی Yith اون درصد تخفیف را بر اساس قیمت فروشی که در ووکامرس لحاظ شده است محاسبه میکند. درحالی که ما میخواهیم درصد فروشنده را از سود محاسبه کند.

دو راه وجود دارد: 

1- ویرایش کد در افزونه ی Yith انجام شود که در زمان محاسبه ی درصد، به جای فراخوانی درصد از قیمت فروش، درصد از سود (قیمت فروش منهای قیمت خرید)  را انجام دهد.
2- ایجاد افزونه جدید که هر فروشنده درصد بگیرد با مثال های زیر:
آقای محمدی:
20 درصد از سود محصول X 
15 درصد از سود محصول Z
10 درصد از سود دسته بندی محصولات F

آقای اکبری:
10 درصد از سود محصول X
15 درصد از سود دسته بندی محصولات Z
کاملا مشابه افزونه Yith

لطفا زمان و قیمت را برای هر مورد که توانایی دارید بفرمائید

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 127973 میانگین امتیاز
  • 99045
   HTML
  • 142375
   PHP
  • 142500
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 11466 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 19700
   PHP
  • 14700
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 6296 میانگین امتیاز
  • 1600
   HTML
  • 10090
   PHP
  • 7200
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز