پروژه طراحی سایت آموزشی شامل چه جزئیاتی است:

من یک سایت آموزشی برای فروش محصولات آموزشی مجازی در زمینه روانشناسی به صورت فایل و ویدئو و ... مانند سایتهای دکتر شیری ، بنیاد فرهنگ زندگی ، عباس منش ، مدیر سبز با امکانات کامل می خواهم .

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 19863 میانگین امتیاز
  • 21924
   PHP
  • 20235
   CSS
  • 17430
   برنامه نویسی تح..
  در 25 روز
 • 2450 میانگین امتیاز
  • 2350
   PHP
  • 2550
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 5093 میانگین امتیاز
  • 5093
   CSS
  در 10 روز
 • 4333 میانگین امتیاز
  • 3000
   MySQL
  • 5650
   PHP
  • 4685
   CSS
  • 4000
   برنامه نویسی تح..
  در 60 روز