پروژه وب سایت نمایش پروفایل شامل چه جزئیاتی است:

هدف از این پروژه نمایش مجموعه ای از داده های مربوط به یک فرد بر روی یک وب سایت است 

هر شخص در یک فرایند عضو گیری وارد وب سایت می شود و پس از تایید هویت وی که به وسیله ارسال پیامک به شماره همراه وی صورت می گیرد وارد صفحه شخصی خود می شود. مجموعه از داده های این فرد در پایگاه داده sql server موجود است و با فراخوانی این داده ها در صفحه پروفایل فرد نمایش داده می شود. صفحه پروفایل مورد نظر شامل جدول و نمودار نیز می باشد.

برای مثال می توان به وب سایت باشگاه مشتریان که مجموعه ای از داده مربوط به یک فرد را در صفحه اختصاصی وی نشان می دهد اشاره کرد. 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ری‌اکت نیتیو
  در 120 روز
 • 2480 میانگین امتیاز
  • 2480
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 11240 میانگین امتیاز
  • 11240
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 1040 میانگین امتیاز
  • 1040
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز