پروژه نصب درگاه پرداخت در قالب ورد پرس شامل چه جزئیاتی است:

با سلام
بند یه قالب ورد پرس خریداری کردم و درگاه پرداخت ان مربوط به جهان پی بوده است و چون درگاه پرداخت جهان پی فیلتر یا بسته شده است نیاز به برنامه نویسی درگاه پرداخت جدید روی قالب را دارم.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 37921 میانگین امتیاز
  • 29613
   HTML
  • 42073
   PHP
  • 42078
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 1456 میانگین امتیاز
  • 1330
   HTML
  • 1790
   PHP
  • 1250
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 1855 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 2210
   PHP
  • 3357
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 1036 میانگین امتیاز
  • 1400
   HTML
  • 1380
   PHP
  • 330
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز