پروژه نصب درگاه پرداخت در قالب ورد پرس شامل چه جزئیاتی است:

با سلام
بند یه قالب ورد پرس خریداری کردم و درگاه پرداخت ان مربوط به جهان پی بوده است و چون درگاه پرداخت جهان پی فیلتر یا بسته شده است نیاز به برنامه نویسی درگاه پرداخت جدید روی قالب را دارم.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 53508 میانگین امتیاز
  • 41613
   HTML
  • 57643
   PHP
  • 61268
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 10500 میانگین امتیاز
  • 8130
   HTML
  • 14310
   PHP
  • 9060
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 11466 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 19700
   PHP
  • 14700
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 5057 میانگین امتیاز
  • 4420
   HTML
  • 6346
   PHP
  • 4406
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز