پروژه ترجمه مقالات در زمینه گردشگری به صورت تخصصی شامل چه جزئیاتی است:

سلام دوستان

به چند مترجم در زمینه مقالات گردشگری به صورت تخصصی نیاز داریم. مترجمین باید روزانه متون انگلیسی ارسالی را ترجمه کرده و ارسال نمایند. متون ترجمه می بایست دارای جمله بندی درست، ساده و روان باشد.

مبلغ پیشنهادی خود را به صورت کلمه ای اعلام نمایید.فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3424 میانگین امتیاز
  • 200
   ویرایش متن
  • 6631
   ترجمه
  • 3441
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 7297 میانگین امتیاز
  • 55
   ویرایش متن
  • 14829
   ترجمه
  • 14174
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 130
   تخصص ترجمه عموم..
  در 30 روز
 • 5590 میانگین امتیاز
  • 400
   ویرایش متن
  • 13185
   ترجمه
  • 8776
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه عموم..
  در 10 روز
 • 8640 میانگین امتیاز
  • 77
   ویرایش متن
  • 17360
   ترجمه
  • 17124
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه عموم..
  در 1 روز