پروژه ترجمه عربی به فارسی (ادبی و معیار) شامل چه جزئیاتی است:

باسلام.

ترجمه عربی به فارسی متن ادبی و قدیمی هست.

باید کاملاً دقیق و در عین حال روان باشه.

زمان تحویل: جمعه صبح.

نمونه ترجمه: أتیت بی الی هنا لتحکم علیّ بالسجن، کان لم یکفک ما أسلفت الیّ من الشقاء حتی اردت ان تجیء بلاحق لذلک السابق.

ألم أحسن الیک بساعة من ساعات السرور فترعاها؟ ألست انساناً ذا شعور و إحساس فترئی لشقائی و بَلائی؟


اصل فایل هم ضمیمه شد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   ترجمه عربی به ف..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 7 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   ترجمه عربی به ف..
  در 1 روز
 • 40 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه زبان های..
  • 80
   ترجمه عربی به ف..
  در 2 روز