پروژه ارتباط گوشی با یک اکسس پوینت وارسال اطلاعات به آن شامل چه جزئیاتی است:

اپلیکشن مورد نباز بطور اتوماتیک بایستی قادر باشد کارهای زیر را انجام دهد

۱ اگر wifi گوشی خاموش باشد انرا روشن کند

۲ اگر به هر شبکه دیگری به غیر از شبکه مورد نظر متصل باشد قطع شده و فقط به شبکه مورد نظربا ipو پورت مشخص متصل شود اگر شبکه پیدا نشد کاربر فقط از برنامه  میتواند خارج شوید

۳ اگر به شبکه مورد نظر برای اولین بار متصل میشود پسورد  ثابت بگیرد 

۴در این زمان نرم افزار اماده وارد کردن یک عدد تا شش رقم با قابلیت وارد کردن اعشار داشته باشد

۵ با انتخاب ارسال اطلاعات ارسال گردد 

۶ این مراحل تکرار یا کاربر از ان خارج میشود

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 38750 میانگین امتیاز
  • 39250
   Android
  • 37750
   Mobile Phone
  • 39250
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز
 • 26226 میانگین امتیاز
  • 25760
   Android
  • 26710
   Mobile Phone
  • 26210
   برنامه نویسی مو..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز
 • 2666 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 4000
   Mobile Phone
  • 4000
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز