پروژه اپلیکیشن تبلیغاتی شامل چه جزئیاتی است:

یک اپلیکیشن تبلیغاتی برای سیستم عامل IOS نیاز داریم که بر مبنای لوکیشن آگهی های تبلیغاتی را به کاربران نمایش داده و کاربران نیز بتوانند ظبق دسته بندی های موجود پیشنهاداتی ویژه دریافت کنند

تمامی قسمت های UI اپلیکیشن آماده شده و APIها هم بصورت کامل طراحی شده اند

اولویت مهم در این پروژه زمان است !!!

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4750 میانگین امتیاز
  • 3000
   iPhone
  • 6500
   Mobile Phone
  در 25 روز
 • 4066 میانگین امتیاز
  • 2000
   iPhone
  • 4650
   Mobile Phone
  • 5550
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز
 • 4000 میانگین امتیاز
  • 4000
   iPhone
  • 4000
   Mobile Phone
  • 4000
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز
 • 990 میانگین امتیاز
  • 995
   iPhone
  • 985
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز