پروژه حسابداری (تهیه صورت مالی برای یک طرح کسب و کار) شامل چه جزئیاتی است:

به فردی که در زمینه حسابداری و حسابرسی آشنایی دارد نیاز هست.

 یک طرح کسب و کار(بیزینس پلن) برای ثبت شرکت موجود است که برای این طرح نیاز به یک" پیش بینی صورت های مالی برای سه سال طبق اصول حسابداری " هست.


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 4 روز
 • 1250 میانگین امتیاز
  • 1250
   حسابداری
  در 1 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   حسابداری
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 10 روز