پروژه جستجو شخص با شبکه کانوولوشنال شامل چه جزئیاتی است:

پروژه ما در حوزه یادگیری عمیق با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون و کتابخانه کراس میباشد.

این پروژه در واقع جستجوی شخص میباشد به این معنی که با دادن تصویری به سیستم بتوان تصاویر مشابه با آنرا به عنوان خروجی برگرداند برای این کار ما روش مقایسه ویژگی های استخراج شده توسط شبکه CNN را انتخاب کردیم به این منظور ما شبکه ای cnn داریم که روی مجموعه ایی از تصاویر آن را آموزش داده ایم. حالا در قسمت تست برای انجام جستجوی تصویر می خواهیم خروجی های یک لایه از آن(ترجیحا لایه Flatten)  را که در واقع بردارهای ویژگی های هر تصویر است ذخیره کنیم.

سپس با انتخاب تصویری ویژگی های آن تصویر با دیگر تصاویر مقایسه شود به طور مثال با استفاده از فاصله اقلیدسی و تصاویر با کمترین فاصله برگردانده شود. که در واقع مشابه ترین تصاویر با تصویر انتخاب شده هستند.  این کار نیاز به Train  ندارد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 13920 میانگین امتیاز
    • 13920
      Python
    در 3 روز