پروژه ادیت و ویرایش عکس های قدیمی شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

نیازمند فردی حرفه ای برای ادیت و ارتقای کیفیت عکس های قدیمی هستیم. این عکس ها با خیلی قدیمی هستند و یا کیفیت پایینی دارند. 

امکانات ویژه

متمایز

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6782 میانگین امتیاز
  • 1890
   طراحی گرافیک
  • 11674
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز
 • 60 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی گرافیک
  • 120
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 2786 میانگین امتیاز
  • 1040
   طراحی گرافیک
  • 4532
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 2085 میانگین امتیاز
  • 2350
   طراحی گرافیک
  • 1820
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز