پروژه سایت دامپزشکی شامل چه جزئیاتی است:


 بخش مدیریت پسوورد به پورتالها اضافه گردد.

. اطلاعات کاربر لاگین شده در صفحه ارائه گردد. 

. بخش امار سایت به بخش مدیریت اضافه گردد.

. نقشه سایت ارائه گردد. 

. در بخش مدیریت مدیران مدیر ارشد سایت از مدیران دیگر متمایز گردد و فقط مدیر ارشد امکان حذف و تعلیق مدیران دیگر را دارا باشد.


امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 200 میانگین امتیاز
    • 200
      Database Progra..
    در 10 روز