پروژه ترجمه فیلم آموزشی شامل چه جزئیاتی است:

یک فیلم 300 دقیقه ای با محتوای آموزش بازیگری به همراه زیرنویس انگلیسی جهت برگردان به زیرنویس فارسی 

پروژه های دیگری نیز وجود دارد که در صورت رضایت از کار ارائه شده جهت زیرنویس آن ها هماهنگی به عمل خواهد آمد. 

مترجمان گرامی جهت نمونه کار لطفا متن زیر را ترجمه بفرمایید : 

And let's see how that works out.

So I don't know how much characterization

you've done in your heads about who

you wanted to be, how you want him to be, whatever.

But, um we've got two very divergent personalities here.

They're both very different guys.

So let's see how you jumped in it.

 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9772 میانگین امتیاز
  • 8307
   ترجمه
  • 11238
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 10980 میانگین امتیاز
  • 13185
   ترجمه
  • 8776
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 4040 میانگین امتیاز
  • 3595
   ترجمه
  • 4486
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 15 روز
 • 4240 میانگین امتیاز
  • 3990
   ترجمه
  • 4490
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز