پروژه ترجمه حقوقی عربی به فارسی (تخصصی) شامل چه جزئیاتی است:

باسلام

به فردی که تخصص ترجمه متن عربی حقوقی به فارسی داشته باشن نیازمندم.

فایل کامل رو ضمیمه کردم، ۲۳ صفحه هست؛ البته ۲۳ صفحه کامل و ریز نیست؛ ضمن اینکه خط درشت داره قسمتی هم داره که صفحه کامل نیست.


نمونۀ متن:

اما بالنسبة للتصرفات التی تتطلب شهرا کالتصرفات العقاریة فانه یتعین لکی یکون الحکم حجة علی الخلف الخاص ان یکون قد سجل قبل انتقال الحق الی الخف و جدیر بالذکر ان الفقرة الاولی من الماده (۱۷) من قانون الشهر العقاری تنص علی انه «یترتب علی تسجیل الدعاوی المذکورة بالمادة الخامسة عشرة او التأشیر بها الی حق المدعی اذا تقرر بحکم مؤشر به طبقا للقانون یکون حجة علی من ترتب لهم حقوق عینیة ابتداء من تاریخ تسجیل الدعاوی او التأشیر بها» پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 10 روز
 • 70 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 140
   حقوقی
  در 7 روز
 • 93 میانگین امتیاز
  • 375
   ترجمه
  • 0
   ترجمه زبان های..
  • 0
   ترجمه عربی به ف..
  • 0
   تخصص ترجمه در ح..
  در 10 روز
 • 26 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه زبان های..
  • 80
   ترجمه عربی به ف..
  • 0
   تخصص ترجمه در ح..
  در 8 روز