پروژه پروژه ی معماری یک مدرسه ۲۰ کلاسه . سه بعدی و کامل کردن پلان شامل چه جزئیاتی است:

پروژه ی فوری مدرسه

دبیرستان ۲۰ کلاسه 

-کامل کردن پلانی که از قبل حجمش و تقریبا پلان داخلیش با دست کشیده شده و در اتو کد پیاده شود 

ستون گذاری و لند اسکیپ و نما و مقطع و سه بعدی سازی 

ابعاد زمین ۴۵ در ۹۰ 

به مدت ۴ روز از امروز  یعنی تا ۵ بهمن

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1270 میانگین امتیاز
  • 1270
   معماری ساختمان
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   معماری ساختمان
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   معماری ساختمان
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   معماری ساختمان
  در 3 روز