پروژه طراحی جلد کتاب شامل چه جزئیاتی است:

سلام
نیاز به طراحی جلد کتاب با اسم هفت و نویسنده حسین ملت خواه می باشم.

موضوع خود یاری و روان شناسی می باشد.

از رنگ بندی سفید استفاده شود.
طرح خیلی شلوغ نباشد و شکیل و حرفه ای باشد.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 20113 میانگین امتیاز
  • 9023
   طراحی گرافیک
  • 18637
   ادوبی ایلاستریت..
  • 32679
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 7443 میانگین امتیاز
  • 1890
   طراحی گرافیک
  • 6280
   تصویرسازی
  • 9930
   ادوبی ایلاستریت..
  • 11674
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 3498 میانگین امتیاز
  • 2450
   طراحی گرافیک
  • 3800
   ادوبی ایلاستریت..
  • 4245
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 3780 میانگین امتیاز
  • 1100
   طراحی گرافیک
  • 6870
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3370
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز