پروژه طراحی لوگو شامل چه جزئیاتی است:

طراحی لوگو برای استفاده در کارت ویزیت و وب سایت طراحی به صورت حروف انگلیسی 


زمینه فعالیت بورس فارکس  فاینانس   رمز ارز ها 


ARYAexفریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 24950 میانگین امتیاز
  • 2565
   کارت ویزیت
  • 5955
   طراحی گرافیک
  • 11131
   طراحی لوگو
  • 80149
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 9154 میانگین امتیاز
  • 3851
   کارت ویزیت
  • 1333
   طراحی گرافیک
  • 3300
   طراحی لوگو
  • 28133
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز
 • 3350 میانگین امتیاز
  • 0
   کارت ویزیت
  • 1880
   طراحی گرافیک
  • 1700
   طراحی لوگو
  • 9822
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 3296 میانگین امتیاز
  • 960
   کارت ویزیت
  • 1610
   طراحی گرافیک
  • 450
   طراحی لوگو
  • 10164
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز