پروژه ترجمه مقاله اهمیت فلسفه در نظریه های سازمانی شامل چه جزئیاتی است:

مقاله راجع به نقش فلسفه در نظریه سازمان است و 18 صفحه میباشد و تقریبا نیمه تخصصی محسوب میشود

در هر صفحه حدودا 250 کلمه وجود دارد که در کل 100 هزار تومان برای ترجمه آن بودجه در نظر گرفته شده است

مقاله بایستی تا روز شنبه 5 بهمن ترجمه شده و تحویل داده شود

دوستانی که امکان ترجمه دارن لطفا پراگراف اول متن رو به عنوان نمونه برای بنده ارسال کنن تا ترجمه به اونها واگذار بشه

ممنون

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 338 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 676
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 521 میانگین امتیاز
  • 521
   ترجمه
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز