پروژه ترجمه وب سایت از فارسی به عربی شامل چه جزئیاتی است:

سلام بنده یک وب سایت دارم که میخوام از فارسی به عربی ترجمه بشود

تعداد کلمات وب سایت تقریبا 1000 میباشد 

ترجمه عربی ترجیحا به زبان عمانی باشد 

سایت پزشکی میباشد و سریع باید انجام شود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 30 میانگین امتیاز
  • 30
   ترجمه عربی به ف..
  در 1 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   ترجمه عربی به ف..
  در 2 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   ترجمه عربی به ف..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه عربی به ف..
  در 3 روز