پروژه ترجمه تخصصی متن معماری و شهرسازی شامل چه جزئیاتی است:

متنی با نثر متوسط در حدود ۱۱۰۰۰ کلمه برای ترجمه موجود است. آشنایی تخصصی با لغات و اصطلاحات معماری و شهرسازی ضروری است. لطفا پیشنهادات خود را ارسال کنید. ممنونم

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 650 میانگین امتیاز
  • 1300
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 15 روز
 • 129 میانگین امتیاز
  • 129
   ترجمه
  • 129
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 124 میانگین امتیاز
  • 124
   ترجمه
  • 124
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 120 میانگین امتیاز
  • 120
   ترجمه
  • 120
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز