پروژه طراحی پوستر سایز A3 و A4 شامل چه جزئیاتی است:

طراحی پوستر تبلیغاتی جهت استفاده در آسانسور برای یک کسب و کار محلی 

ارایه نمونه های انجام شده گذشته توسط کار فرما برای آگاهی فریلنسر جهت انجام پروژه


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5976 میانگین امتیاز
  • 7539
   طراحی تبلیغات
  • 4414
   طراحی گرافیک
  در 2 روز
 • 3705 میانگین امتیاز
  • 2260
   طراحی تبلیغات
  • 5150
   طراحی گرافیک
  در 2 روز
 • 379 میانگین امتیاز
  • 238
   طراحی تبلیغات
  • 520
   طراحی گرافیک
  در 1 روز
 • 2131 میانگین امتیاز
  • 2712
   طراحی تبلیغات
  • 1550
   طراحی گرافیک
  در 3 روز