پروژه حسابداری و مدیریت شامل چه جزئیاتی است:

دو سوال در حوزه مدیریت حسابداری و مالی هست که باید پاسخ کامل داده شود و در قالب یک فایل word در اختیار بنده قرار بگیرد.

صورت سوال ها در فایل pdf پیوست شده آمده است

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1175 میانگین امتیاز
  • 2350
   حسابداری
  • 0
   مدیریت
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  • 0
   مدیریت
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 3 روز