پروژه حسابداری و مدیریت شامل چه جزئیاتی است:

دو سوال در حوزه مدیریت حسابداری و مالی هست که باید پاسخ کامل داده شود و در قالب یک فایل word در اختیار بنده قرار بگیرد.

صورت سوال ها در فایل pdf پیوست شده آمده است

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   حسابداری
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  • 0
   مدیریت
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 3 روز