پروژه بازطراحی جلد کتاب برای چاپ دوم شامل چه جزئیاتی است:

باز طراحی جلد یک کتاب برای چاپ دوم مد نظر است به طوری که در عین شباهت به چاپ اول شیک تر، ساده تر و مفهومی تر شود. فایل چاپ اول خدمتتان ارسال می شود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 36252 میانگین امتیاز
  • 5595
   طراحی گرافیک
  • 66909
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 13188 میانگین امتیاز
  • 5453
   طراحی گرافیک
  • 20924
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 5110 میانگین امتیاز
  • 5042
   طراحی گرافیک
  • 5179
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 2912 میانگین امتیاز
  • 610
   طراحی گرافیک
  • 5214
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز