پروژه بازطراحی جلد کتاب برای چاپ دوم شامل چه جزئیاتی است:

باز طراحی جلد یک کتاب برای چاپ دوم مد نظر است به طوری که در عین شباهت به چاپ اول شیک تر، ساده تر و مفهومی تر شود. فایل چاپ اول خدمتتان ارسال می شود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 59456 میانگین امتیاز
  • 7205
   طراحی گرافیک
  • 111707
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 23448 میانگین امتیاز
  • 9748
   طراحی گرافیک
  • 37149
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 17169 میانگین امتیاز
  • 14567
   طراحی گرافیک
  • 19772
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 8127 میانگین امتیاز
  • 2140
   طراحی گرافیک
  • 14114
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز