پروژه بازاریابی محصولات کیک و شیرینی نُقلُ نبات شامل چه جزئیاتی است:

برای فروش محصولات کیک و شیرینی نُقلُ نبات ازطریق صفحه اینستاگرام و سایت نیاز به کمک داریم.

صفحه اینستاگرام ما، متأسفانه به دلیل کار غیرحرفه‌ای یک شخص غیر متخصص در طی ۱ ماه، فالوورهای فیک و نامرتبط دارد و تا فردا بلاک است.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تحقیقات بازار
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه ریزی تبل..
  • 0
   تحقیقات بازار
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه ریزی تبل..
  • 0
   تحقیقات بازار
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   فروش
  در 30 روز