پروژه طراحی فاکتور و مهر فروشگاه شامل چه جزئیاتی است:

**طراحی فاکتور باید شامل :

-عنوان ، تاریخ ، شماره فاکتور ، مشخصات مشتری ، مشخصات فروشنده/تولید کننده/نماینده فروش

-ردیف ، شرح محصول ، تقاضا، بها واحد، بها کل ، توضیحات ، مانده حساب

-توضیحات شامل : زمان تحویل ، مکان تحویل ، شرایط فروش ، اعتبار قیمت 

-استفاده از یک لوگوی ساده در زمینه برنج ، ترجیحا مشابه آنچه در مهر استفاده می شود

**طراحی مهر فروشگاه

چون در زمینه برنج فعالیت انجام می شود یک طرح ساده با اسم فروشگاه کفایت می کند .

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 40914 میانگین امتیاز
  • 79749
   ادوبی فوتوشاپ
  • 2080
   کورل‌دراو
  در 4 روز
 • 14357 میانگین امتیاز
  • 28514
   ادوبی فوتوشاپ
  • 200
   کورل‌دراو
  در 5 روز
 • 6720 میانگین امتیاز
  • 12458
   ادوبی فوتوشاپ
  • 982
   کورل‌دراو
  در 1 روز
 • 4611 میانگین امتیاز
  • 9134
   ادوبی فوتوشاپ
  • 88
   کورل‌دراو
  در 1 روز