پروژه شبیه سازی مقاله نسبتا ساده با مکسول شامل چه جزئیاتی است:

مقاله ضمیمه با استفاده از مکسول (ansys maxwell) شبیه سازی شود. خروجی ها:

۱. فایل مکسول که تمامی نمودارهای مروبوطه از آن قابل استخراج باشد.

2. تمامی نمودار های  داخل مقاله به صورت عکس ذخیره شود

3. یک گزارش و یا ویدئو که مراحل انجام شده و تنظیمات مروبطه در نرم افزار را توضیح دهد

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 0 میانگین امتیاز
    • 0
      مهندسی مکانیک
    در 7 روز