پروژه لوگو شامل چه جزئیاتی است:

طراحی لوگو  برای کبابی شامل اسم وتصویر

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7205 میانگین امتیاز
  • 7205
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 72 میانگین امتیاز
  • 72
   طراحی گرافیک
  در 4 روز
 • 9748 میانگین امتیاز
  • 9748
   طراحی گرافیک
  در 7 روز
 • 14567 میانگین امتیاز
  • 14567
   طراحی گرافیک
  در 3 روز