پروژه ایجاد batch فایل شامل چه جزئیاتی است:

سلام 
یک کد batch فایل نیاز دارم که آدرس یک فایل را بدیم و اونو توی کلیپ برد سیو کنه طوری که با ctr+V بتونیم جای پیست کنیم

نمونه مشابه :


@ECHO OFF

XCOPY /s C:\_metatrader\archive\123.png E:\archive\ /e /y

با تشکر 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13009 میانگین امتیاز
  • 10754
   دسک تاپ ویندوز
  • 15264
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 325 میانگین امتیاز
  • 450
   دسک تاپ ویندوز
  • 200
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 290 میانگین امتیاز
  • 290
   دسک تاپ ویندوز
  • 290
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   دسک تاپ ویندوز
  • 200
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز