پروژه طراحی بخشی از سازه خانه 170 متری شامل چه جزئیاتی است:

خانه ای با سقف شیبدار تا حدودی اجرا شده است به دلیل تغییرات معماری بخشی از سازه آن باید اصلاح شود.

1-طراحی 3 خرپا با توجه به نقشه موجود. 

2-طراحی 2 ستون و سه تیر بتنی که بخش الحاقی ینا میباشد(بخشی که به بنا برای توسعه اضافه شده است)

3-ارایه دفترچه محاسبات

4-ارایه دیتیل اجرایی

5-رعایت کنسول های موجود و دهانه های نسبتا بزرگ در طراحی خرپا


*عکس هایی از وضعیت موجود اجرا شده ضمیمه خواهد شد.

*ابعاد و نقشه های معماری ضمیمه خواهد شد.

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5220 میانگین امتیاز
  • 5220
   مهندسی عمران
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی عمران
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی عمران
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی عمران
  در 5 روز