پروژه تبدیل یک تصویر به قالب html شامل چه جزئیاتی است:

سلام
2 تصویر از قالب سایت که باید به html -css تبدیل شود.
نکته : قالب اماده هست. و نیاز به مقدار تغیییرات دارد.

طرح کلا 2 صفحه می باشد.

و یک پنجره پاپ اپ برای قالب طراحی شود. زمانی که بررویایتم مورد نظر کلیک شد.
که تصاویر و نمونه پنجره پاپ اپ را پیام برای شما میفرستم.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 94076 میانگین امتیاز
  • 85165
   HTML
  • 127555
   CSS
  • 49985
   PSD به HTML
  • 113602
   برنامه نویسی تح..
  در 12 روز
 • 36393 میانگین امتیاز
  • 41613
   HTML
  • 10922
   Javascript
  • 61572
   CSS
  • 6590
   PSD به HTML
  • 61268
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 5659 میانگین امتیاز
  • 0
   Javascript
  • 2700
   PSD به HTML
  • 14278
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 10788 میانگین امتیاز
  • 180
   HTML
  • 0
   Javascript
  • 26970
   CSS
  • 0
   PSD به HTML
  • 26790
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز