پروژه تبدیل یک تصویر به قالب html شامل چه جزئیاتی است:

سلام
2 تصویر از قالب سایت که باید به html -css تبدیل شود.
نکته : قالب اماده هست. و نیاز به مقدار تغیییرات دارد.

طرح کلا 2 صفحه می باشد.

و یک پنجره پاپ اپ برای قالب طراحی شود. زمانی که بررویایتم مورد نظر کلیک شد.
که تصاویر و نمونه پنجره پاپ اپ را پیام برای شما میفرستم.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 52101 میانگین امتیاز
  • 58365
   HTML
  • 71755
   CSS
  • 26185
   PSD به HTML
  در 12 روز
 • 26269 میانگین امتیاز
  • 29613
   HTML
  • 7022
   Javascript
  • 45292
   CSS
  • 6590
   PSD به HTML
  • 42828
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 8100 میانگین امتیاز
  • 0
   Javascript
  • 17694
   CSS
  • 6608
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 4998 میانگین امتیاز
  • 3900
   HTML
  • 6140
   Javascript
  • 7620
   CSS
  • 5250
   PSD به HTML
  • 2080
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز