پروژه کتابچه آموزش نرم افزارهای برق شامل چه جزئیاتی است:

سلام
ما نیاز داریم که یک نفر یک کتابچه در خصوص نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده در صنعت برق برای ما بنویسید. مثلا هر نرم افزار را در حد 3-4 صفحه با توضیح کارایی و نحوه تهیه و کاربرد و ابزار و... توضیح دهد. حدودا 10 تا نرم افزار است و یک کتابچه 40-50 صفحه ای می شود.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی برق
  در 8 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی برق
  در 8 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   کتاب الکترونیک
  • 0
   مهندسی برق
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی برق
  در 7 روز