پروژه ادغام سازی فایل های اکسل شامل چه جزئیاتی است:

تعداد فایل زیادی اکسل دارم که میخواهم ستون های a تمامی اکسل ها ادغام در یک فایل اکسل شوند و شماره های تکراری آن پاک شود


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Excel
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Excel
  در 1 روز
 • 3770 میانگین امتیاز
  • 3770
   Excel
  در 1 روز
 • 1090 میانگین امتیاز
  • 1090
   Excel
  در 5 روز