پروژه طراحی لوگو با موضوع : شبکه تربیت قرآنی نورالثقلین شامل چه جزئیاتی است:

شعار طرح : قرآن کتاب زندگی؛ اهل بیت الگوی زندگی

مهمترین محورها به ترتیب اولویت:

قران و اهل بیت
خانواده
شبکه
تربیت و رشد
مسجدفریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 48992 میانگین امتیاز
  • 55374
   تصویرسازی
  • 62904
   ادوبی ایلاستریت..
  • 10781
   طراحی لوگو
  • 66909
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 12207 میانگین امتیاز
  • 13612
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2085
   طراحی لوگو
  • 20924
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 14203 میانگین امتیاز
  • 15710
   تصویرسازی
  • 17081
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3100
   طراحی لوگو
  • 20921
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 3018 میانگین امتیاز
  • 1530
   تصویرسازی
  • 4880
   ادوبی ایلاستریت..
  • 450
   طراحی لوگو
  • 5214
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز