پروژه طراحی لوگو با موضوع : شبکه تربیت قرآنی نورالثقلین شامل چه جزئیاتی است:

شعار طرح : قرآن کتاب زندگی؛ اهل بیت الگوی زندگی

مهمترین محورها به ترتیب اولویت:

قران و اهل بیت
خانواده
شبکه
تربیت و رشد
مسجدپروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 82045 میانگین امتیاز
  • 96382
   تصویرسازی
  • 105412
   ادوبی ایلاستریت..
  • 14681
   طراحی لوگو
  • 111707
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 19530 میانگین امتیاز
  • 18957
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2485
   طراحی لوگو
  • 37149
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 24602 میانگین امتیاز
  • 28396
   تصویرسازی
  • 31157
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3860
   طراحی لوگو
  • 34997
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 8846 میانگین امتیاز
  • 8070
   تصویرسازی
  • 12170
   ادوبی ایلاستریت..
  • 1030
   طراحی لوگو
  • 14114
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز