پروژه طراحی وب سرویس محاسباتی به زبان ASP.NET شامل چه جزئیاتی است:

یک پروژه ساده محاسباتی است که ۴ ورودی عددی از جنس double  را از کاربر میگیرد و در نهایت نتیجه محاسبات را بصورت یک سری عدد برمیگرداند. کلاس محاسبات نوشته شده است. فقط میخواهم وبسرویس آن نوشته شود که این محاسبات به کسی که آن را Call میکند برگردانده شود. امنیت وب سرویس و همچنین Authentication برام مهمه که هر کسی نتوند آن را صدا کند. 

کسی که این پروژه را انجام دهد و برنامه نویسی اندروید هم بداند 

تصریح شده 23 بهمن 1398 11:52

کسی که این پروژه را انجام دهد و برنامه نویسی اندروید هم بداند

میتوند نسخه اندروید که وظیفه آن گرفتن اعداد ورودی از کاربر و صدا زدن وبسرویس و در نهایت نمایش داده است را نیز میتواند بعهده بگیرد که هزینه آن را نیز \ردخت خواهم کرد

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 133 میانگین امتیاز
  • 400
   ASP.Net
  • 0
   C Sharp Program..
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 800 میانگین امتیاز
  • 0
   ASP.Net
  • 0
   HTML
  • 3200
   برنامه نویسی تح..
  • 0
   Web Services
  در 3 روز
 • 700 میانگین امتیاز
  • 800
   ASP.Net
  • 500
   C Sharp Program..
  • 800
   HTML
  • 900
   برنامه نویسی تح..
  • 500
   Web Services
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ASP.Net
  • 0
   C Sharp Program..
  • 0
   HTML
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز