پروژه دریافت اطلاعات از پورت USB به وسیله کد پایتون و پردازش داده شامل چه جزئیاتی است:

در این پروژه به دنبال این هستیم که اطلاعات مربوط به یک کارت صدا را که به درگاه USB یک پردازنده مانند اورنج پای متصل شده دریافت کنیم. برنامه باید به وسیله پایتون نسخه 3 نوشته شود. روال کار به این صورت است که کد مورد نظر درگاه USB که کارت صدا به آن وصل شده شناسایی میکند. داده های صوتی آنالوگ با فرکانس 44100 هرتز به وسیله کارت صدا تبدیل به داده دیجیتال می شوند و از طریق درگاه USB وارد پردازنده می شوند. کد پایتون مورد نظر ابتدا باید درگاه را شناسایی کرده و مثلاً در هر ثانیه، 44100 نمونه را فراخوانی نماید (میزان فراخوانی بستگی به عملیات بعدی دارد). در مرحله بعد باید این داده ها به میزان یک دهم کاهش نمونه داده شوند که معادل دستور downsample در برنامه matlab است. سپس از داده واردشده، در یک پنجره 1024 نقطه ای، فرایند fft اعمال شده و نتیجه در یک ستون یک ماتریس ذخیره میشود (پارامترهای فرایند fft در طول پروژه اعلام می گردد). این فرایند برای بسته های داده بعدی ادامه خواهد داشت تا اینکه تعداد ستونهای ماتریس به عدد 172 برسد (یعنی fft حاصل از 1024 نقطه بعدی، ستون جدید ماتریس را تشکیل خواهند داد). در مرحله بعد کار، این ماتریس به عنوان خروجی تحویل می گردد. هنگامی که اولین بار ماتریس با 172 ستون تشکیل شد، زنجیره کد به این شکل ادامه می یابد که اولین ستون ماتریس با fft حاصل شده از 1024 نقطه جدید جایگزین می شود و این چرخه همین طور ادامه خواهد داشت. در واقع این ماتریس دائما در طول زمان آپدیت شده و ستون اول آن با داده جدید جایگزین خواهد شد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی برق
  در 20 روز