پروژه سایت و نرم افزار توزیع محصول شامل چه جزئیاتی است:

پروژه به صورت کامل در فایل پیوست شرح داده شده است.

پروژه باید در چند مرحله و با  هماهنگی و تایید وارد مرحله بعد شود.

در پایان کلیه مستندات و سورس پروژه  باید تحویل گردد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 59030 میانگین امتیاز
  • 59030
   Android
  در 40 روز
 • 37050 میانگین امتیاز
  • 37050
   Android
  در 20 روز
 • 300 میانگین امتیاز
  • 300
   طراحی وب سایت
  در 45 روز
 • 4915 میانگین امتیاز
  • 9830
   Android
  • 0
   طراحی وب سایت
  در 1 روز