پروژه طراحی پوستر تئاتر شامل چه جزئیاتی است:

طراحی پوستر برای یک نمایش 

با استفاده از ایده های خلاقانه و ابزار های موجود در صحنه و تلفیقی از صحنه های گرافیگی و واقعی

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4479 میانگین امتیاز
  • 4255
   طراحی بروشور
  • 3725
   کارت ویزیت
  • 5458
   طراحی پوستر
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی پوستر
  در 3 روز
 • 133 میانگین امتیاز
  • 200
   طراحی بروشور
  • 100
   کارت ویزیت
  • 100
   طراحی پوستر
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی پوستر
  در 5 روز