پروژه پروژه محاسباتی در اندروید شامل چه جزئیاتی است:

همچنانکه در تصویر میتونید ببینید، یک فرم ساده برای اینکه محاسباتی که در وبسرویسی که از قبل آماده شده انجام میشود و برای نمایش در موبایل فرستاته میشود.

4 ورودی از کاربر گرفته میشود و در نهایت دکمه محاسبه فشرده میشود. نگاه نرم افزار اندروید بایستی وبسرویسی را صدا زده و در نهایت تعدادی عدد بصورت JSON  برگردانده میشود و در یک سری تیبل نمایش داده میشود.

میتوان گفت پروژه بسیار ساده و ابتدایی اندروید است و کار خاصی نیازی نیست انجام شود نه محاسبه ای در نرم افزار انجام میشود و نه وظیفه پیچیده ای دارد.. فقط زیبایی کار و UI زیبا خیلی مهم است . تمامی امور محاسباتی در وبسرویس انجام میشود و یکجورایی میشو گفت این نرم افزار اندرویدی وظیفه نمایش داده های بازگشتی را دارد. 
فقط برای اینکه هر کسی نتواند این برنامه را اجرا کند ، بایستی یک پارامتر یونیکی از گوشی کاربر مشخص شود که ادمین بصورت دستی آن را در سرور اضافه یا کم میکند و به هنگام اجرا بایستی چک شود آیا اجازه اجرا دارد یا خیر؟

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 29175 میانگین امتیاز
  • 37550
   Android
  • 20800
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز
 • 5483 میانگین امتیاز
  • 5650
   Android
  • 5150
   Mobile Phone
  • 5650
   برنامه نویسی مو..
  در 3 روز
 • 2666 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 4000
   Mobile Phone
  • 4000
   برنامه نویسی مو..
  در 2 روز
 • 3510 میانگین امتیاز
  • 3510
   Android
  در 7 روز