پروژه پروژه محاسباتی در اندروید شامل چه جزئیاتی است:

همچنانکه در تصویر میتونید ببینید، یک فرم ساده برای اینکه محاسباتی که در وبسرویسی که از قبل آماده شده انجام میشود و برای نمایش در موبایل فرستاته میشود.

4 ورودی از کاربر گرفته میشود و در نهایت دکمه محاسبه فشرده میشود. نگاه نرم افزار اندروید بایستی وبسرویسی را صدا زده و در نهایت تعدادی عدد بصورت JSON  برگردانده میشود و در یک سری تیبل نمایش داده میشود.

میتوان گفت پروژه بسیار ساده و ابتدایی اندروید است و کار خاصی نیازی نیست انجام شود نه محاسبه ای در نرم افزار انجام میشود و نه وظیفه پیچیده ای دارد.. فقط زیبایی کار و UI زیبا خیلی مهم است . تمامی امور محاسباتی در وبسرویس انجام میشود و یکجورایی میشو گفت این نرم افزار اندرویدی وظیفه نمایش داده های بازگشتی را دارد. 
فقط برای اینکه هر کسی نتواند این برنامه را اجرا کند ، بایستی یک پارامتر یونیکی از گوشی کاربر مشخص شود که ادمین بصورت دستی آن را در سرور اضافه یا کم میکند و به هنگام اجرا بایستی چک شود آیا اجازه اجرا دارد یا خیر؟

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 33375 میانگین امتیاز
  • 41750
   Android
  • 25000
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز
 • 26226 میانگین امتیاز
  • 25760
   Android
  • 26710
   Mobile Phone
  • 26210
   برنامه نویسی مو..
  در 3 روز
 • 7346 میانگین امتیاز
  • 7220
   Android
  • 7350
   Mobile Phone
  • 7470
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز
 • 5850 میانگین امتیاز
  • 5850
   Android
  • 5850
   Mobile Phone
  • 5850
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز