پروژه پشتیبانی از وب سایت و امور مربوط به سئو شامل چه جزئیاتی است:

سایت های من برای کلمه های کلیدی مورد نظر  در صفحه اول گوگل هستند اما  سایت چهارم  و پنجم و ششم هستند با توجه به اینکه رقابت انچنانی هم برای این کلمات نیست به همکاری نیاز دارم که بتواند این سایتها را به رده های بالاتر بیاورد

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9320 میانگین امتیاز
  • 9855
   Link Building
  • 14651
   SEO
  • 3455
   بازاریابی اینتر..
  در 90 روز
 • 6350 میانگین امتیاز
  • 10060
   SEO
  • 2640
   بازاریابی اینتر..
  در 40 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   SEO
  • 0
   بازاریابی اینتر..
 • 1885 میانگین امتیاز
  • 160
   Link Building
  • 3610
   SEO
  در 1 روز