پروژه پشتیبانی از وب سایت و امور مربوط به سئو شامل چه جزئیاتی است:

سایت های من برای کلمه های کلیدی مورد نظر  در صفحه اول گوگل هستند اما  سایت چهارم  و پنجم و ششم هستند با توجه به اینکه رقابت انچنانی هم برای این کلمات نیست به همکاری نیاز دارم که بتواند این سایتها را به رده های بالاتر بیاورد

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6046 میانگین امتیاز
  • 0
   Link Building
  • 13280
   SEO
  • 4860
   بازاریابی اینتر..
  در 40 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   SEO
  در 130 روز
 • 10910 میانگین امتیاز
  • 9360
   Link Building
  • 12810
   SEO
  • 10560
   بازاریابی اینتر..
  در 1 روز
 • 11120 میانگین امتیاز
  • 11805
   Link Building
  • 16601
   SEO
  • 4955
   بازاریابی اینتر..
  در 90 روز