پروژه طراحی پوستر شامل چه جزئیاتی است:

سلام خدمت فریلنسر های عزیر

می خوام پوستری طراحی کنید 

که حدیث ( من نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره)

بعنوان محور طراحی تایپوگرافی و با اعراب گذاری تهذیب شود

و طراحی شود

توضیحات بیشتر بعد از انتخاب فریلنسر ارائه میشه

می خوام طرح شبیه طرحی که ارسال کردم باشه

و در ابعاد a3 و a2 باشه

اما با خطی خوانا باشه و در خط از طرح تبعیت نکنه

باتشکر

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2841 میانگین امتیاز
  • 2485
   طراحی لوگو
  • 5458
   طراحی پوستر
  • 580
   تایپوگرافی
  در 5 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی لوگو
  • 300
   طراحی پوستر
  • 0
   تایپوگرافی
  در 1 روز
 • 399 میانگین امتیاز
  • 276
   طراحی لوگو
  • 786
   طراحی پوستر
  • 135
   تایپوگرافی
  در 3 روز
 • 40 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی لوگو
  • 80
   طراحی پوستر
  در 3 روز