پروژه برنامه ریزی روی چک های وصولی شرکت به منظور هزینه کردن انها شامل چه جزئیاتی است:

 • بخشی از در امد من به صورت چکی میباشد که میخواهم هزینه هایم بر اساس تاریخ چک های وصولی صورت بگیرد.و هر تاریخی را که در اکسل وارد میکنم حاصل تفاوت چک های درامد و هزینه را به من بدهد تا هزینه های بعد تر بر اساس ان صورت گیرد.به عنوان مثال اگر به تاریخ ۲۵ اسفندماه دیگر چک هایی به مبلغ۱۰۰ و ۲۰ میلیون داشته باشم و تا ان زمان م ۸۰ میلیون چک های مختلف به عنوان هزینه داشته باشم وقتی در اکسل تاریخ ۲۶ اسفند را میزنم مبلغ ۴۰ میلیون(۱۲۰-۸۰)را به من نشان دهد تا مابقی هزینه ها بر اساس ان صورت گیرد.به بیان دیگر میخواهم همان کار درامد را بر اساس چک هایی که وصول نشده در تاریخ مشخص نشان دهد

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1340 میانگین امتیاز
  • 1340
   Excel
  در 6 روز
 • 2750 میانگین امتیاز
  • 2750
   Excel
  در 5 روز
 • 300 میانگین امتیاز
  • 300
   Excel
  در 5 روز
 • 300 میانگین امتیاز
  • 300
   Excel
  در 1 روز