پروژه برنامه ریزی روی چک های وصولی شرکت به منظور هزینه کردن انها شامل چه جزئیاتی است:

 • بخشی از در امد من به صورت چکی میباشد که میخواهم هزینه هایم بر اساس تاریخ چک های وصولی صورت بگیرد.و هر تاریخی را که در اکسل وارد میکنم حاصل تفاوت چک های درامد و هزینه را به من بدهد تا هزینه های بعد تر بر اساس ان صورت گیرد.به عنوان مثال اگر به تاریخ ۲۵ اسفندماه دیگر چک هایی به مبلغ۱۰۰ و ۲۰ میلیون داشته باشم و تا ان زمان م ۸۰ میلیون چک های مختلف به عنوان هزینه داشته باشم وقتی در اکسل تاریخ ۲۶ اسفند را میزنم مبلغ ۴۰ میلیون(۱۲۰-۸۰)را به من نشان دهد تا مابقی هزینه ها بر اساس ان صورت گیرد.به بیان دیگر میخواهم همان کار درامد را بر اساس چک هایی که وصول نشده در تاریخ مشخص نشان دهد

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   Excel
  در 5 روز
 • 3770 میانگین امتیاز
  • 3770
   Excel
  در 5 روز
 • 2490 میانگین امتیاز
  • 2490
   Excel
  در 6 روز
 • 24 میانگین امتیاز
  • 24
   Excel
  در 1 روز