پروژه طراحی چند پوستر و اینفوگرافیک شامل چه جزئیاتی است:

سلام تعدادی پوستر برای طراحی یک گروه جهادی مذهبی 

نیازمند سرعت و حرفه ای بودن در پوستر و اینفوگرافیک

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6753 میانگین امتیاز
  • 8655
   طراحی بروشور
  • 7575
   کارت ویزیت
  • 10608
   طراحی پوستر
  • 175
   اینفوگرافیک
  در 7 روز
 • 6140 میانگین امتیاز
  • 7180
   طراحی بروشور
  • 5100
   طراحی پوستر
  در 4 روز
 • 770 میانگین امتیاز
  • 800
   طراحی بروشور
  • 300
   کارت ویزیت
  • 1290
   طراحی پوستر
  • 690
   اینفوگرافیک
  در 4 روز
 • 426 میانگین امتیاز
  • 380
   طراحی بروشور
  • 100
   کارت ویزیت
  • 180
   طراحی پوستر
  • 1047
   اینفوگرافیک
  در 7 روز