پروژه طراحی چند پوستر و اینفوگرافیک شامل چه جزئیاتی است:

سلام تعدادی پوستر برای طراحی یک گروه جهادی مذهبی 

نیازمند سرعت و حرفه ای بودن در پوستر و اینفوگرافیک

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2447 میانگین امتیاز
  • 3130
   طراحی بروشور
  • 2500
   کارت ویزیت
  • 3983
   طراحی پوستر
  • 175
   اینفوگرافیک
  در 7 روز
 • 282 میانگین امتیاز
  • 274
   طراحی بروشور
  • 274
   کارت ویزیت
  • 298
   طراحی پوستر
  در 1 روز
 • 361 میانگین امتیاز
  • 200
   طراحی بروشور
  • 100
   کارت ویزیت
  • 100
   طراحی پوستر
  • 1047
   اینفوگرافیک
  در 7 روز
 • 2140 میانگین امتیاز
  • 2380
   طراحی بروشور
  • 1900
   طراحی پوستر
  در 4 روز