پروژه طراحی لوگو شامل چه جزئیاتی است:

طراحی لوگو یک فروشگاه آنلاین لباس که در اینستاگرام فعالیت می‌کند

نام و مشخصات شرکت بعد از انتخاب فریلنسر اعلام می‌شود

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 51312 میانگین امتیاز
  • 49975
   طراحی آیکون
  • 59014
   تصویرسازی
  • 66244
   ادوبی ایلاستریت..
  • 10781
   طراحی لوگو
  • 70549
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 2772 میانگین امتیاز
  • 2500
   طراحی آیکون
  • 560
   طراحی لوگو
  • 5257
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 16043 میانگین امتیاز
  • 18091
   طراحی آیکون
  • 16922
   تصویرسازی
  • 19133
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3100
   طراحی لوگو
  • 22973
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 6600 میانگین امتیاز
  • 7762
   طراحی آیکون
  • 4892
   تصویرسازی
  • 9676
   ادوبی ایلاستریت..
  • 1700
   طراحی لوگو
  • 8972
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز