پروژه تبدیل طرح (زپلین) به HTML و CSS شامل چه جزئیاتی است:

طراحی این پروژه قبلا انجام شده. نیاز هست که صفحات به HTML CSS و JS  تبدیل بشوند.

 • طرح در زپلین بارگذاری شده است
 • طراحی ریسپانسیو است و طراحی سایز موبایل هم انجام شده است
 • طرح حدودا شامل ۱۰ صفحه است، یک صفحه اصلی سنگین دارد و مابقی صفحات سبک و نرمال هستند
 • فریمورک خاصی مد نظر نیست اما کد از نظر کیفیت میباسیت استاندارد بالایی داشته باشد
 • طی روند انجام پروژه یک ریپازیتوری در گیتلب ایجاد میشوند و در هر مرحله کد نوشته شده review میشود
 • به ازای هر صفحه، تاییدیه فنی توسط برنامه نویس ارشد و همچنین تاییدیه بصری توسط طراح گرافیک انجام خواهد شد

امکانات ویژه

متمایز
برجسته
فوری

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 57631 میانگین امتیاز
  • 93295
   HTML
  • 4670
   HTML5
  • 2670
   PSD به HTML
  • 129890
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 41392 میانگین امتیاز
  • 63365
   HTML
  • 41132
   HTML5
  • 1600
   User Interface..
  • 33385
   PSD به HTML
  • 67482
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 1385 میانگین امتیاز
  • 2830
   HTML
  • 800
   HTML5
  • 710
   PSD به HTML
  • 1200
   برنامه نویسی تح..
  در 14 روز
 • 1217 میانگین امتیاز
  • 1710
   HTML
  • 1408
   HTML5
  • 0
   PSD به HTML
  • 1750
   برنامه نویسی تح..
  در 14 روز