پروژه پروژه فرانت اند وب سایت شامل چه جزئیاتی است:

تعداد صفحات حدود 25 صفحه

Backend پروژه ها با Django است

حساسیت زیادی روی زبان و تکنولوژی های مورد استفاده نیست

آشنایی با پیاده سازی Template ها درDjango امتیاز محسوب می شود.

لطفا لینک های نمونه کار ارسال شود.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 42695 میانگین امتیاز
  • 41132
   HTML5
  • 86955
   CSS
  • 0
   ری‌اکت نیتیو
  در 35 روز
 • 7913 میانگین امتیاز
  • 6840
   HTML5
  • 7560
   Javascript
  • 9340
   CSS
  در 10 روز
 • 4380 میانگین امتیاز
  • 1670
   HTML5
  • 685
   Javascript
  • 10785
   CSS
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   AJAX
  • 0
   HTML5
  • 0
   Javascript
  • 0
   ری‌اکت نیتیو
  در 30 روز