پروژه ترجمه داستان های کوتاه شامل چه جزئیاتی است:

تعدادی داستان کوتاه کوتاه به زبان انگلیسی وجود دارد که میخواهم به زبان های زیر ترجمه گردد و فایل صوتی نیز ایجاد گردد . 

۱- فرانسه

۲- اسپانیایی

۳-ایتالیایی

۴-آلمانی

۵-روسی

حدود ۳۰ داستان کوتاه می باشد که یک نمونه پیوست میگردد. هزینه به ازای هر ترجمه و صوت را اعلام نمایید. با تشکر

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5538 میانگین امتیاز
  • 8407
   ترجمه
  • 2670
   ترجمه فارسی به..
  در 7 روز
 • 4751 میانگین امتیاز
  • 13185
   ترجمه
  • 960
   ترجمه فارسی به..
  • 110
   ترجمه زبان های..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 20 روز
 • 298 میانگین امتیاز
  • 298
   ترجمه
  در 2 روز