پروژه تولید محتوا و نوشتن مقاله شامل چه جزئیاتی است:

سلام

به تعداد هشتاد تا صد مقاله نیاز داریم در زمینه موفقیت و کوچینگ

مقاله ها باید دارای ویژگی های زیر باشند:

1-کپی نباشند و کاملا یونیک باشند.

2-SEO محور باشند.

3-عکس های آن کپی نباشند.

4-حداقل 1500 کلمه باشند.


نکات قابل توجه:

1-افرادی پیشنهاد بدهند که دارای نمونه کار هستند.

2- داشتن مهارت کار با ایلستریتور مزیت حساب می شود.

3-مقاله ها در زمینه کوچینگ می باشند آشنا بودن با این علم مزیت حساب می شود.

4- افراد آموزش داده می شوند در صورت علاقه و اشتیاق

5- در صورت عالی بودن کار همکاری بلند مدت خواهد بود.

6-تسویه حساب بعد از نوشتن هر مقاله و تایید آن انجام خواهد شد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6931 میانگین امتیاز
  • 9009
   SEO
  • 11484
   مقاله نویسی
  • 300
   نویسنده
  در 40 روز
 • 223 میانگین امتیاز
  • 50
   SEO
  • 520
   مقاله نویسی
  • 100
   نویسنده
  در 30 روز
 • 1100 میانگین امتیاز
  • 1300
   SEO
  • 2600
   مقاله نویسی
  • 0
   روان شناسی
  • 500
   نویسنده
  در 25 روز
 • 615 میانگین امتیاز
  • 1230
   مقاله نویسی
  • 0
   نویسنده
  در 90 روز