پروژه طراحي كاتالوگ شركت خارجي شامل چه جزئیاتی است:

طراحي حرفه اي يك كاتالوگ و پروفايل شركت خارجي- فریلنسر بايستي واقعا حرفه اي باشد و مسلط به زبان انگلیسی

فریلنسر بايستي كارهاي مشابه انجام داده باشد.

http://www.detay-yapi.com.tr


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5275 میانگین امتیاز
  • 2770
   طراحی بروشور
  • 2320
   کارت ویزیت
  • 14157
   طراحی گرافیک
  • 4950
   ادوبی فوتوشاپ
  • 2180
   طراحی پوستر
  در 1 روز
 • 9119 میانگین امتیاز
  • 4255
   طراحی بروشور
  • 3725
   کارت ویزیت
  • 5993
   طراحی گرافیک
  • 26164
   ادوبی فوتوشاپ
  • 5458
   طراحی پوستر
  در 15 روز
 • 766 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی بروشور
  • 0
   کارت ویزیت
  • 3600
   طراحی گرافیک
  • 230
   ادوبی فوتوشاپ
  • 0
   طراحی پوستر
  در 10 روز
 • 1688 میانگین امتیاز
  • 1510
   طراحی بروشور
  • 1320
   کارت ویزیت
  • 1950
   طراحی گرافیک
  • 3664
   ادوبی فوتوشاپ
  • 0
   طراحی پوستر
  در 10 روز